V současnosti se zabývám vývojem software použitím převážně těchto technologií:

  • .NET
  • Microsoft SharePoint
  • SourceCode K2