Program k odloženému vykonání příkazů, vhodný např. k automatizaci úkonů po startu systému.

Tento program je freeware. Může být volně šířen a používán.

Použití:
DelayLauncher.exe timeout command1 [command2 [commandN]] [/s] [/log | /logall]

Možnosti:
timeout - Čas v sekundách, po kterém se spustí příkazy.
command1-commandN - Příkazy, které se vykonají po uplynulém timeoutu.
Příkazy obsahující mezery uvádějte ve dvojitých uvozovkách.
Parametry spouštěných programů uvádějte v jednoduchých uvozovkách.
/s - Tichý režim.
/log - V adresáři aplikace se vytvoří log zaznamenávající případné chyby.
/logall - V adresáři aplikace se vytvoří log zaznamenávající všechny činnosti.

Příklady:
DelayLauncher.exe 60 c:\programfile.exe "c:\program files\programfile.exe" "cmd.exe '/k dir'"
  Po jedné minutě spustí:
  c:\programfile.exe
  c:\program files\programfile.exe
  cmd.exe /k dir

DelayLauncher.exe 30 file.exe /s
  Po 30 sekundách spustí file.exe v tichém režimu, tedy bez ikony v tray.

DelayLauncher.exe 120 www.darmovzal.cz
  Po dvou minutách otevře zadanou URL ve výchozím internetovém prohlížeči.

DelayLauncher.exe 60 readme.doc
  Po minutě otevře readme.doc v programu asociovanému koncovce doc.

Stáhnout Delay Launcher

Pokud se Vám program líbí, podpořte jeho vývoj: