Kompletní řešení vedení protialkoholní záchytné stanice.

Systém se skládá z několika aplikací, které pokrývají různé oblasti problematiky PZS. Data jsou ukládány centrálně do databáze MSSQL, odkud jsou dostupné jednotlivým aplikacím. Systém disponuje správou uživatelů a jejich práv na jednotlivé aplikace. Následuje stručný popis aplikací:

 PZS Editace Editace

Je nosnou aplikací, která běží přímo na pracovišti PZS a je určená pro zadávání údajů o záchytu v reálném čase od založení nové karty záchytu, vyplnění základních informacích o pacientovi, přes sledování průběhu hospitalizace až po propuštění s možností tisku potřebných zpráv a formulářů. Veškeré úpravy včetně přepisování údajů je zaznamenáváno včetně času a uživatele, který údaj upravil. Aplikace má funkci automatického odhlášení při nečinnosti.

PZS Úhrady Úhrady

Aplikace pro evidenci plateb za záchyty. Umožňuje tisk upomínek (včetně jejich číslování), seznamu dlužníků a pod.

PZS Statistiky Statistiky

Tisk sestav, jako například měsíční kniha. Sestavy je možno upravovat dle požadavků zákazníka a lze vytvořit jakýkoliv výstup ze sbíraných dat.

PZS Admin Admin

Nastavení uživatelů, práv a všech možností jednotlivých aplikací systému z jednoho místa.

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.